JS Revision

Else Sørensens Vej 32
2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87

Tlf: 3641 4800
Fax: 3641 4899

mailbox@jsrevision.dk

Oplysningspligt Hvidvaskloven

Vi har en undersøgelsespligt og en opbevaringspligt i henhold til hvidvaskloven, og som følge af denne indhenter vi oplysninger fra Finanstilsynet (søgning i databasen over Politisk Eksponerede Personer), ligesom vi også foretager søgninger på internet. Vi kontrollerer også i henhold til Hvidvaskloven identifikation til andre kilder (fx Politi, CPR-register m.v.).

Indsamling af oplysningerne i henhold til Hvidvaskloven gælder alle reelle ejere.

Vi gemmer identifikationsoplysninger i mindst 5 år efter kundeforholdet ophør.

Der indhentes dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse eller en enkeltstående transaktion.

I tilfælde af mistanke om at kunden begår hvidvask, vil der blive indhentet dokumenter og registreringer vedrørende gennemførte undersøgelser. De indhentede oplysninger om kunden vil alene blive brugt til at opfylde vores pligter efter hvidvaskloven. Oplysningerne kan blive videregivet til SØIK i tilfælde af mistanke om, at kunden begår hvidvask.

Du har ret til indsigt i de registrerede oplysninger. Oplysningerne opbevares i mindst 5 år efter transaktionen, der undersøges. Du har ret til at få korrigeret de registrerede oplysninger, hvis de ikke er korrekte.

Vi har en særskilt pligt til whistleblowerordning efter Hvidvaskloven for at sikre lovens krav om, at vi overholder Hvidvaskloven. Hvis der sker en whistleblowerindberetning, videregiver vi disse oplysninger til andre virksomheder, idet vi har en databehandler til at håndtere whistleblowerordningen for os. Vi sikrer os, at der foreligger en databehandleraftale med denne databehandler. Oplysningerne slettes først efter mindst 6 år. Dette for at overholde Hvidvasklovens krav om, at der skal opbevares dokumentation i mindst 5 år efter en transaktion. Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med interne retningslinjer, som sikrer at kun ledelsen har adgang. Og at ikke flere end nødvendigt derfor har adgang til data, bl.a. ved autorisation- og adgangsstyring og logning.