JS Revision

Else Sørensens Vej 32
2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87

Tlf: 3641 4800
Fax: 3641 4899

mailbox@jsrevision.dk

Persondatapolitik

Persondatapolitik i JS Revision

I denne persondatapolitik er beskrevet, hvordan JS Revision indhenter, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i et kundeforhold med os.

Personlige oplysninger

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette er relevant for at vurdere, om vi kan indgå en aftale med dig om levering af tjenesteydelser samt efterfølgende at opfylde aftalen om levering af den aftalte tjenesteydelse. Ligeledes for at vi løbende gerne vil orientere dig om andre tjenesteydelser, der kunne være interessante for dig.

Vi foretager registrering af oplysninger, der er nødvendige for at sikre, at du modtager en professionel og korrekt behandling og som er nødvendige for at optimere de aftalte tjenesteydelser.

Vi indsamler og registrerer dine persondata såsom navn, adresse, e-mail, cpr-nummer, skattemæssige oplysninger m.v., når du frivilligt opgiver disse oplysninger til os. Ligeledes indsamles oplysninger fra myndigheder (SKAT, Erhvervsstyrelsen, tingbog, personbog, bilbog m.m.), når du giver os adgang til dette, eller lovgivningen forskriver dette.

Grundlag for behandling af oplysninger

Lovgrundlaget for JS Revisions behandling af dine personoplysninger er lovgivningen herunder

 • Revisorloven
 • Bogføringsloven
 • Hvidvaskloven
 • Skatte- og skattekontrolloven
 • Momsloven
 • Databeskyttelsesloven

Videregivelse og overførsel af oplysninger

Modtager af oplysningerne er sags-, kunde- og ledelsesansvarlige revisorer samt personale i revisionsvirksomheden, som skal løse opgaven.

Personalet har alle skriftligt tiltrådt regler om fortrolighed, tavshedspligt og uafhængighed. Tiltrædelsen af reglerne genbekræftes årligt.

Oplysningerne bliver ikke overført til lande uden for EU/EØS eller til internationale organisationer.

Vi overfører visse lovpligtige oplysninger til SKAT, Erhvervsstyrelsen og databehandlere.

Vi anvender eksterne leverandører for at levere vores tjenesteydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er eksterne databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelse til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.

Beskyttelse af personoplysninger

Vi tager IT-sikkerhed og datasikkerhed meget alvorligt. Vi vurderer derfor løbende vores IT- og datasikkerhed med henblik på at sikre, at dine personlige oplysninger til enhver tid opbevares forsvarligt og fortroligt.

Rettigheder

 • Du har ret til indsigt i data, der opbevares.
 • Du har ret til at anmode om berigtigelse.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod en behandling.
 • Du har ret til at få udleveret dine oplysninger (dataportabilitet).
 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet.
 • Du har ret til at anmode om sletning af personoplysninger.
 • Du har ret til at anmode om begrænsning af behandling af personoplysninger.

Oplysningerne gemmes indtil eventuelle formueretlige krav er forældet. Oplysningerne gemmes dog som minimum efter afslutning af kundeforholdet i 5 år plus indeværende år, p.gr.a. krav i bogføringsloven, Hvidvaskloven m.v.

Der forekommer ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

Dataansvarlig

Ønskes yderligere uddybning kontaktes den dataansvarlige i JS Revision Godkendt Revisionsaktieselskab: Ulrik Dahl, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Cookies

Vi placerer ikke cookies.